208790
454560
204560
245800
456200
423423

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

TRUNG TÂM THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC, TIN CẬY
CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC


Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là cơ quan thuộc Chính phủ và là cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là hãng thông tấn duy nhất của cả nước, TTXVN thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình truyền thông, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài nước.

DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN

Thông tấn xã Việt Nam từng bước trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiên nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đọc, nghe và nhìn của độc giả

TIN

Những thông tin có tính thời sự, những thông tin kinh tế, những thông tin bằng ảnh luôn bám sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

ẢNH

Các thông tin bằng hình ảnh phản ánh về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, về các sự kiện thời sự trong các lĩnh vực của đời sống chính trị- kinh tế- xã hội, văn hóa lịch sử ở trong và ngoài nước

ĐỒ HỌA

TTXVN cung cấp thông tin đồ họa về các vấn đề thời sự, những sự kiện đang diễn ra trong nước và thế giới; từ chính trị, kinh tế, an ninh, quân sự, văn hóa, xã hội, thể thao, thiên tai tai nạn, giá cả các mặt hàng thiết yếu…

TRUYỀN HÌNH

TTXVN cung cấp dịch vụ Tin âm thanh, Tin truyền hình bằng giao thức truyền và nhận dữ liệu FTP qua mạng internet

INTERACTIVE NEWS

TTXVN cung cấp thông tin dưới dạng đồ họa interactive, video Graphic phục vụ độc giả và đối tác đặt hàng thông tin

TƯ LIỆU

Với những bài viết được tổng hợp, sưu tầm từ các nguồn về dự báo những sự kiện diễn ra trong nước và quốc tế nổi bật, những sự kiện, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ

ĐỐI TÁC